onsdag 26 februari 2014

Det går bra för SRF. 
Saxat från pressutskick:

"Sweden Rock Festival i Blekinge står stark på den svenska festivalmarknaden. Omsättningen för Sweden Rock Festival AB uppgick verksamhetsåret 2013 till 90 miljoner kronor, vilket är den högsta omsättningen i festivalens historia och en ökning med 13,2 miljoner jämfört med föregående år. Intäkterna bestod till ungefär två tredjedelar av biljettintäkter, men även andra verksamhetsgrenar inom bolaget visar på stark tillväxt och cirka en tredjedel av omsättningen bestod av andra intäkter. Resultatet efter skatt uppgick till 16,2 miljoner, även det en ökning jämfört med 2012. 

Fakta, Sweden Rock Festival 2013: 
Antal dagsbesökare: 113 500 
Besökare i snitt per dag, huvuddagarna: 33 000 
Antal dagar: 4, varav en öppningsdag på halva området 
Antal band: 76 
Antal scener: 5 
Antal länder besökarna kom från: 52 
Antal festivaler sedan starten 1992: 22"

/Niclas

Inga kommentarer: