lördag 12 mars 2011

Hail Steve!Den gamle Maidebasisten fyller idag hela 55 bassträngar!

/Niclas